Komposty

Kompost je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.

Rozsah a způsob použití: Kompost se používá ke hnojení při zřizování a při výsadbě veřejné zeleně a ke hnojení zemědělských pozemků. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd, polí a zahrádek, při výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě kyselomilných). Doporučené dávkování: Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři roky. Dávka se určí podle následné plodiny, obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. Aplikuje se zpravidla na podzim pomocí rozmetadel na chlévskou mrvu tak, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření hnojiva na hnojenou plochu. Bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.

Společnost Fertia vyrábí kompost jako organické hnojivo ve svých kompostárnách v Blansku a v Náměšti nad Oslavou. Prodej kompostu probíhá přes síť našich obchodních partnerů nebo přímo přes naše webové stránky. Kompost můžete samozřejmě koupit volně ložený i balený v pytlích po 20 a 50 l v našich kompostárnách v Blansku a u Náměště nad Oslavou.

Fertia Blanenský kompost

Vyrobený moderní technologií v krytých žlabech na kompostárně Fertia Blansko

volně ložený, balený (PE pytle 50 l, 20 l)

Fertia CMC kompost

Vyrobený tradiční technologií CMC (řízené mikrobiální kompostování v pásových hromadách) na kompostárně Fertia Vícenice

volně ložený

 

Doporučení pro zahrádkáře a pěstitele:

- kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby - od jara do pozdního léta

- kompost se aplikuje ve výživě rostlin - tedy při přípravě půdy před výsadbou

- regenerační dávka k přihnojování rostlin během vegetace, travnatých ploch po seči apod.

- kompost není vhodný pro kyselomilné rostliny jako např. rododendrony, azalky, borůvky, vřesy, jehličnany

 

Trvalky - při výsadbě lze doporučit k jejich zahrnutí substrát z půdy a kompostu v poměru 1 : 1, během vegetace 4 l kompostu / 1 m2

Rostliny v květináčích - namíchat kompost se zeminou nebo pískem v poměru 1 : 1

Růže - při výsadbě zapravit do vrchní vrstvy půdy 4 - 6 lopat kompostu / 1 m2

Trávníky - přihnojování kompostem 2 l / 1 m2. Po rozhození je nutné kompost mělce zapravit do půdy

Zelenina - na jaře se kompost aplikuje na celou plochu a mělce se zapraví. Použitá dávka 4 - 8 l / 1 m2Nepoužívat na česnek a luštěniny

Ovocné stromky - při výsadbě přimíchat několik lopat kompostu do vrchní vrstvy půdy k zahrnutí jamek. Později během vegetace 2 - 2 l / 1 m2

 

 

ContactMessage

Fertia s.r.o.
Okružní 963
674 01 Třebíč
Česká republika
info@fertia.cz
tel.: 602 723 849

IČ: 01421182
DIČ: CZ01421182
C 78014 vedená u Krajského soudu v Brně