Komposty

Kompost - organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a základní rostlinné živiny ve vyváženém poměru. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost. Rozsah a způsob použití: Používá se ke hnojení při zřizování, výsadbě veřejné zeleně, a ke hnojení zemědělských pozemků. Dále se používá pro zlepšení vlastností půd, polí a zahrádek, při výsadbě stromů i okrasných dřevin (kromě kyselomilných). Doporučené dávkování: Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2) jednou za tři roky. Dávka se určí podle následné plodiny, obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. Aplikuje se zpravidla na podzim pomocí rozmetadel na chlévskou mrvu tak, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření hnojiva na hnojenou plochu. Bezprostředně po aplikaci je nutné kompost zapravit do půdy.

Fertia Blanenský kompost

Vyrobený moderní technologií v krytých žlabech na kompostárně Fertia Blansko

volně ložený, balený (PE pytle 50 l, balení 10 a 20 l v přípravě)

Fertia CMC kompost

Vyrobený tradiční technologií CMC (řízené mikrobiální kompostování v pásových hromadách) na kompostárně Fertia Vícenice

volně ložený

Blanenský kompost Fertia

ContactMessage

Fertia s.r.o.
Okružní 963
674 01 Třebíč
Česká republika
info@fertia.cz
tel.: 602 723 849

IČ: 01421182
DIČ: CZ01421182
C 78014 vedená u Krajského soudu v Brně